ZDROWY DOM

Współczesne domy pełne są substancji zagrażających zdrowiu.
Dodatki stosowane w produkcji materiałów budowlanych uwalniają się a następnie kumulują w naszych organizmach. Zwracamy uwagę i polecamy naszym klientom stosowanie farb o niskim lub zerowym poziomie LZO (lotne związki organiczne).
Staramy się stosować materiały pochodzenia naturalnego, które
nie zawierają amoniaku i formaldehydu.

Orientacyjny cennik wybranych prac dekoratorskich i wykończeniowych.